Sala de Prensa

El recibo del agua subirá única y exclusivamente por el incremento del canon del Govern Balear

24/01/2013 En los próximos recibos de este año 2013

Carta al director firmada por el Presidente de la Asociación de Empresas de Tratamiento y Suministro de Agua de Menorca, Sam Moll, y remitida a los periódicos Ultima Hora Menorca y Diario Menorca:

 “LA PUJADA QUE ES PRODUIRÀ EN ELS PRÒXIMS REBUTS D’AIGUA RESPON ÚNICAMENT A L’AUGMENT DEL CÀNON PER PART DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Estimat director:

Em dol escriure unes línies sobre reflexions i fets. Això de que em dol s’entendrà una vegada llegit l’escrit.

En data de 29/12/12 es va publicar al BOIB el que ja sabíem, una nova pujada de certs impostos anomenats mediambientals, o vestits com a tals. Donada la manifesta falta de liquiditat de la nostra autonomia pugem el Cànon de Sanejament d’Aigües, renta car... i llestos. Això implica un augment del rebut d’aigua que les nostres empreses hauran de cobrar, i cal dir sense res a canvi, encara més, haurem de liquidar el 100% del Cànon cobrat o no. Des d’aquest escrit volem remarcar que la pujada que es produirà en els pròxims rebuts d’aigua respon únicament a l’augment del Cànon, a més de manera esglaonada que va des dels 0,277866€ als 1,666196€ segons els consums mensual, a més despesa d’aigua més car.

El sector que represento i el seu entorn es pres de les decisions polítiques, en và quan es presenta un estudi de tarifes per l’augment del preu de l’aigua els Ajuntaments, que han de fer un informe abans de remetreu a la Conselleria de Comerç, interpreten l’estudi des d’una vessant política i no pas tècnica ni econòmica, i volen que es modifiquin els estudis per arribar a un preu que ells trobem l’adequat. Exemples d’aquestes decisions polítiques són les que més avall exposaré.

Parlant de gestió del cicle de l’aigua cal posar exemples de la mateixa, una dessaladora sense clients (no sé quan milions d’euros), una bassa de reg d’aigua reutilitzada a Ciutadella sense concessió d’aigua depurada (quasi 6 milions d’euros), una depuradora a Binidalí inaugurada i sense aigua per depurar (no sé quan milions d’euros), a Ferreries una depuradora que no sé si donar-li aquest qualificatiu,  Plans Hidrològics reformats no sé quantes vegades i sense pressupost, contaminació del subsòl,... Algunes d’aquestes infraestructures, ben cares per cert, han estat finançades per la Unió Europea, per tant a mi personalment no m’estranya que la denominada Troika Europea estigui molesta amb Espanya per aquest desastre. En concret vaig llegir que a Espanya hi havia 28 dessaladores aturades, si jo fos comissari europeu que hauria de dir davant açò?, Espanya diu que no té aigua i que necessita finançar unes infraestructures per posar-hi remei i aquest és el resultat?.  Enrique Cabrera, catedràtic de la Universitat de València, el qual varem convidar el juliol passat a la nostra Associació i on varem estar parlant de gestió i preu de l’aigua, va comentar que l’aigua a Espanya no es apreciada com un bé sinó com una cosa que sembla que ens sobra. Dons bé, l’han convidat a formar part d’una comissió sobre l’aigua a Europa, quin afrontament haurà de passar aquest senyor quan es parli del cas espanyol.

A Anglaterra les empreses del món de l’aigua són auditades amb ràtios de qualitat, per exemple el màxim de pèrdues d’aigua per km de canalització són 0.2-0.3 m³/hora..., l’empresa que superà aquest ràtios de qualitat se li concedeix un termini de 3 a 5 anys per corregir-ho i de no fer-ho es sancionada econòmicament per l’administració. Per mi és bon exemple de gestió pública de supervisió i privada de gestió d’un bé públic com és l’aigua.

Vist el que vist aquests anys tinc dubtes. Servirà realment la pujada del Cànon per millorar les nostres infraestructures? Passarien una auditoria?

En resum vull dir que la gestió pública del cicle l’aigua ha millorar i molt, infraestructures bones i ben mantingudes. Davant els nostres ciutadans i turistes em de donar comptes d’una millor gestió del bé públic i d’una qualitat d’aigua, que ara no tenim.

Sam Moll - President de la Asociación de Empresas de Tratamiento y Suministro de Agua de Menorca”

Compartir:
Etiquetas
Archivo de noticias
Top