Sala de Prensa

ARTEME ha presentat al·legacions al nou Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears

08/03/2022 L’Associació considera que s’han de protegir els oficis artesans característics de Menorca.

Els membres de la Junta Directiva d’ARTEME, a la darrera reunió de directius, va considerar indispensable presentar al·legacions al nou Repertori d’Oficis Artesans (ROA) de les Illes Balears.

El ROA es la relació d’oficis artesans que després es vincula amb les cartes d’artesà o mestre artesà que es concedeixen, en el cas de Menorca, pel Consell Insular de Menorca. Fet més que rellevant perquè els oficis que s’hi reconeixen identifiquin als artesans amb la cultura i tradició a Menorca.

Davant aquesta situació, s’ha dirigit un escrit per part d’ARTEME al Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears per traslladar les propostes. A més, ARTEME, com a membre de la Comissió Insular Assessora d’Artesania del Consell Insular de Menorca, instà a convocar la Comissió amb urgència i també a que presentés al·legacions al text en fase d’informació pública.

Concretament, s’han realitzat quatre al·legacions vinculades amb als següents aspectes:

  • Els oficis antics que pràcticament han desaparegut.
  • Els oficis que estan en actiu però sense relleu generacional.
  • La creació de nous oficis.
  • Manteniment dels noms propis de Menorca.

Els oficis antics que pràcticament han desaparegut

El repertori d’oficis artesans es vincula pel sector artesà directament amb les distincions de carta d’artesà, carta de mestre artesà i el Document de Qualificació Artesanal (DQA), distintius que posen en valor els oficis artesans amb una trajectòria professional, coneixement i destresa dels oficis artesans de les Illes Balears.

Per això, no és raonable  que oficis que formen part del patrimoni cultural de Menorca (com carboner, emblanquinador, orguener, sifoner, sucrer, trencador de marès,  entre altres) amb un calat material i immaterial, i d’una forta identitat com a poble, s’eliminin sense més.
Per una banda, es fa feina per recuperar i mantenir les nostres arrels, cultura i tradició, i per intentar que aquests oficis no es perdin, però per una altra banda, se’ls elimina sense donar-les-hi cap oportunitat de recuperació i posada en valor com a ofici artesà.

Els oficis que estan en actiu però sense relleu generacional

L’ofici de carnisser, per exemple, a Menorca és conegut per tota la societat, i hi ha moltes carnisseries que fan feina de forma tradicional. Però si que és cert que no hi ha un relleu generacional fort. No per aquest motiu hem de deixar desaparèixer un ofici que està en actiu.

La creació de nous oficis
Establir uns criteris per a la valoració de creació de nous oficis. No es considera adient la creació del nou ofici de patchwork, per dos motius. En primer lloc, és un terme anglès no propi de les llegües oficinals de les Illes Balears. Segon, es una tècnica concreta que en els darrers anys s’ha posat de moda però que podria estar perfectament englobada dins l’ofici de cosidora.

Noms propis de Menorca

Mantenir els noms característics de Menorca. Hi ha noms que a cada una de les Illes Balears es diuen diferent, i no podem perdre la identitat i singularitat de cada un dels territoris, donat que aquest fet forma part del nostre patrimoni cultural immaterial.

És necessari incloure el sinònim d’oficis per l’ús a Menorca, com per exemple: relligador, llatrer, llanterner, paredador, seller, entre d’altres.  Es sol·licita que es faci un estudi lingüístic previ detallat sobre els noms.

Compartir:
Archivo de noticias
Top