Sala de Prensa

El camp de Menorca al limit

07/03/2020 Manifest lliurat a la directora insular de l'Administració de l'Estat a Menorca aquest dissabte dia 7 de març.

La situació de l’agricultura i la ramaderia a Menorca està arribant a una situació on cada vegada es fa més insostenible la seva continuïtat.

La congelació dels preus als que venen els diferents agricultors, mentre any rera any pugen les despeses de producció, afecta greument la viabilitat de les explotacions agràries.

Els efectes perversos de la insularitat impedeixen que es pugui competir en igualtat de condicions que els nostres companys del continent

La poca claretat de l’increment dels preus dels productes entre que surten de les finques i arriben als consumidors va en perjudici d’aquests darrers i dels pagesos.

L’entrada de productes agrícoles de fora d’Europa sense uns controls en les seves formes de producció desestabilitza als pagesos locals.

Aquests problemes fan tancar explotacions agràries, impedeixen el relleu generacional i provoquen l’abandonament del camp, entès com un sistema agrari.

L’activitat agrària a Menorca és la que assegura l’alimentació de les persones, és un element clau per mantenir paisatge, per lluitar contra el canvi climàtic, per diversificar l’economia, per estructurar el territori i la societat del món rural de forma sostenible, per mantenir les tradicions culturals,....  

La seva desaparició tendria conseqüències irreparables, no només pels pagesos, sinó per tota la societat balear en el seu conjunt.

Es imprescindible prendre mesures si volem tenir agricultura

Per tot això, com a representats dels afectats directament per aquesta situació li volem fer arribar aquesta greu preocupació i una sèrie de demandes que esperam traslladi al Govern d’Espanya.

DEMANDES

1.- MESURES PER INCREMENTAR EL CONSUM LOCAL I OBTENIR UNS PREUS JUSTOS.

 • Exigir la presa de mesures per part de l’administració per identificar clarament l’origen dels productes
 • Exigir que totes les cadenes de venta s’han de comprometre amb els productors locals a uns preus justos.
 • Evitar vendes a pèrdues
   

2.- MESURES PER REDUIR ELS COSTOS DE PRODUCCIÓ:

 • Major bonificació del gasoil agrícola.
 • Mesures fiscals respecte a la contractació de personal.
 • Agilitzacions tràmits administratius.
 • Millores en Assegurances agràries
 • Revisió de les tarifes elèctriques pel sector agrari i ramader.
 • Facilitat de nous regadius

3.- UNA PAC BEN DOTADA I ADAPTADA A LES NECESSITATS PARTICULARS DELS TERRITORIS INSULARS DE LES BALEARS.

 

Esperant el seu compromís en aquesta causa, ens posam a la seva disposició pel que hagi de menester.

 

Luis Nadal                  Margalida Llambías                                       Pau Bosch

AGRAME                   Unió de Pagesos de Menorca                       FAGME

 

Compartir:
Archivo de noticias
Top