Sala de Prensa

CentreBit, Pime Menorca i Acceso col·laboraran pel foment i la creació d'empreses de base tecnològica

30/06/2017 Gràcies a aquest acord, aquests serveis que ja s'ofereixen als emprenedors instal·lats a la incubadora, també s'hi incorporaran els serveis especialitzats del Gabinet de Creació d’Empreses i Consolidació Empresarial de PIME Menorca.

Aquest 30 de juny; Pere Fuster, gerent de la Fundació Bit; Antonio Juaneda, president de PIME Menorca, i Miquel Ortiz, president de l'Associació Acceso, han signat un acord de col·laboració a través del qual es pretén afavorir la creació d'empreses de base tecnològica a través del programa #EMPRENBIT del CentreBit Menorca.

El programa #EMPRENBIT és una iniciativa de la Fundació Bit a través de la qual s'ofereix servei d'assessorament i infraestructures específiques per al suport a emprenedors amb idees i models de negoci basats en el coneixement. El programa ofereix serveis de suport en la definició i validació de models de negoci innovadors a emprenedors incubats al Centre Bit Menorca (Alaior).

Gràcies a aquest acord, aquests serveis que ja s'ofereixen als emprenedors instal·lats a la incubadora, també s'hi incorporaran els serveis especialitzats del Gabinet de Creació d’Empreses i Consolidació Empresarial de PIME Menorca, un servei d'assessorament gratuït en aspectes jurídics i laborals que podràn aprofitar aquells emprenedors que vulguin possar en marxa una empresa. Aquests nous serveis s'oferiran amb cita prèvia directament en un espai específic del propi CentreBit.

Així mateix, a través de l'Asociación Empresarial de Comercio Electrónico y Servicios Informáticos de Menorca (ACCESO) també s'incorporarà un nou servei de validació de tecnologia pels diferents projectes empresarials, per tal que els incubats que es trobin en fase de desenvolupament puguin contrastar opinions o rebre assessorament amb tècnics desenvolupadors experts en la matèria.

A més a més, a través d'aquest acord les tres entitats també col·laboraran en la difusió de les activitats del CentreBit Menorca, en donar a conèixer als seus socis els serveis i la incubadora del CentreBit; i en la realització d'activitats formatives relacionades amb l'emprenedoria, la innovació i la tecnologia.

Tant el CentreBit Menorca (Fundació Bit), com ACCESO i Pime Menorca són entitats que tenen per objectiu afavorir la creació d'empreses i donar suport a emprenedors en les seves diferents fases de creació i consolidació de projectes empresarials. PIME Menorca, amb el Gabinet de Creació d'Empreses, dóna un servei integral de tutorització i acompanyament per a emprenedors en la posada en marxa d'un projecte empresarial.

De la mateixa manera, ACCESO, que agrupa empreses relacionades amb les noves tecnologies en l'àmbit territorial de Menorca, té l'objectiu de fomentar i donar suport a la creació de noves activitats empresarials relacionades amb les TICs i la Societat de la Informació, compartint així objectius i estant tant amb CentreBit , com amb PIME Menorca totalment alineats quan a missió i públics als quals es dirigeixen.

És per això que amb l'afany d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos s'ha signat aquest acord, a través el qual s'espera establir un marc idoni per a l'execució i optimització de les estratègies que afavoreixin la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica, un punt clau per a la transició cap a un nou model econòmic que generi feina de qualitat i que sigui més sostenible i menys depenent del turisme.

Compartir:
Archivo de noticias
Top